KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁY KOROWÓD” w Nowym Targu na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy do wypełnienia Karty Zgłoszenia Dziecka na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Niepublicznego Wesoły Korowód za pośrednictwem internetu.

Uwaga, jeśli nie chcą Państwo wypełniać formularz prosimy pobrać kartę w formacie PDF, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do gabinetu Dyrektora w siedzibie przedszkola przy ul. Szaflarskiej 146a.

Wypełnij formularz, żeby zgłosić dziecko na rok szkolny 2024/2025.

Wypełniając formularz postępuj według poniższych wskazówek.

  • Wypełnienij wszystkie wymagane pola oznaczone*
  • Kliknij przycisk "Wyświetl kartę" po wypełnieniu wymaganych pól
  • Sprawdź poprawność danych na wyświetlonej karcie - w razie konieczności poprawek kliknij przycisk "Popraw"
  • Kliknij przycisk "Drukuj kartę" jeśli dane są poprawne
  • Podpisz wydrukowaną kartę i dostarcz do gabinetu Dyrektora w siedzibie przedszkola przy ul. Szaflarskiej 146a w nieprzekraczalnym terminie 7 dni

Dane Dziecka

Dane Rodziców

Matka/Opiekun prawny

Samotnie wychowująca dziecko

Status na rynku pracy

Ojciec/Opiekun prawny

Samotnie wychowujący dziecko

Status na rynku pracy